diumenge, 30 de novembre del 2008

La ràdio i l'escola


La ràdio


Les possibilitats de tractament d’àudio que te l’ordinador són les següents:


Gravació digital: La gravació digital de sons s’emmagatzema i processa amb ajuda de l’ordinador i també per mitjà de qualsevol sistema digital creat especialment per dur a terme aquesta labor.

La qualitat d’un agravació digital, no només depèn de la quantitat de dades utilitzades, sinó de la qualitat dels circuits encarregats de digitalitzar el so.


Formats de so:

- FORMAT WAV. creat per Microsoft, aquests fitxers són síntesi d’ones de so reals i per tant no es poden donar una major qualitat de so.

- FORMAT MP3. gran éxit en l'intercanvi d'arxius de so a traves d'internet. Un avantatge important es que es un format de compresió de so.

- OGG: Ogg encapsula dades comprimides i permet la interpolació de les dades d'audio i de vídeo dintre d'un sol format convenient.


Reproductors dels diferents tipus de formats:

windows media: permet reproduir diversos formats digitals:
Audio CD, DVD-Video, DVD-Audio, WMA (Windows Media Audio), WMV (Windows Media Video), MP3, MPG i AVI...


Editor d'audio: Audacity és un programa multiplataforma de grabació y edició de sons fàcil d'utilitzar. Degut a la seva qualitat ha sigut introduit en numeroses distribucions GNU/Linux ( També és un dels programes lliures d'edició de so més fiable i avançat que existeix actualment.

Per poder utilitzar l'audacity és imprescindible: Un ordinador amb el programa instalat; un micro, per poder enregistrar la veu gravada o música i uns altaveus que permetin reproduir el so que em gravat.

Aquest programa te un aplicació directa a la radio. Podem fer programes de radio enregistrant la nostra veu, gravant música i seguidament reproduir el programa.

Material que es pot utilitzar per aquests elements:

Tarjeta de so o placa de so: És una tageta d'expansió per ordinadors que permeten l'entrada i la sortida d'audio sota el control d'un programa informàtic anomenat contolador.
Micròfon: La seva funció és la de transformar les vibracions degudes a la pressió acústica exercida sobre la seva capsula per les ones sonores en energia eléctrica o grabar sons de qualsevol lloc o element.
Altaveu: dispositiu utilitzat per reproduir el so.
Auricular: aparell electrónic que es coloca sobre les orelles que permet l'escolta de sons.
Disc dur: És un dispositiu d'emmagatzament que conserva l'informació que li ha sigut emmagatzemada de forma correcta.

La ràdio a l'escola
La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilita les tasques de redacció dels alumnes. És per això que cada cop més escoles i instituts estudien el fenomen radiofònic sistemàticament.

Instal·lació per a emissions de ràdio escolar
A través del servei XTEC Ràdio del Departament d’Ensenyament –http://www.xtec.es/radio - es pot fer ràdio digital i emetre a través d’internet de manera gratuïta. Només cal disposar d’un parell de programes, el Real Encoder i el Real Player, i ben poca cosa més, com ara un ordinador i algun micròfon.

Aplicacions de la ràdio a l'escola

Algunes de les aplicacions que aquesta podria oferir són:


- La utilització de documents sonors en les àrees curriculars.

- L'ús de gravacions sonores com a testimoni dels esdeveniments escolars.

- La creació de tallers de so / ràdio.

- L'organització de reporters escolars de revista i ràdio.

- L'organització i creació de la fonoteca / discoteca.

- La necessitat de disposar d'una megafonia escolar.

- El fet de recollir en format radiofònic treballs escolars.

- Possibilitar que els nois i noies puguin presentar els treballs en format radiofònic.


XTEC i les escoles
Des de el projecte XTEC es vol promoure l'ús de la ràdio a l'escola i axí convertir-lo en un element bàsic en l'aprenentatge de l'alumne.
Al seu web (http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/radio/index.php ), podreu trobar totes les instruccions que heu de seguir, activitats per als alumnes, enllaços amb altres escoles que també posen en marxa aquest projecte...
Us animem a que entreu i també hi formeu part d'aquesta activitat!

Recull de material didàctic
Tot sabent la importància d' impulsar la comprensió i l'expressió del llenguatge oral a l’escola, hem fet un recull d'un seguit de materials didàctics que poden ser utilitzats a l'escola per aquest fi.
Un exemple d'aquest recull és:

Descubriendo los sonidos. Música Educa:

És una pàgina web on pràcticament totes les activitats estan d'una manera o altra relacionades amb els sons. Les activitats estan dividides per edats.

Trobem 4 apartats:

Destreza: activitats relacionades amb els instruments musicals.
Sonidos: activitats per diferenciar diferents sons molt comuns.
letras y color: els nens poden dibuixar, o pintar uns dibuixos ja preparats. Aquests dibuixos tenen adjuntat un clip de so, i cada un treballa una de les qualitats del so.
Relacionar: Consisteix a relacionar cada instrument amb el seu nom.

Experiències educatives

Són moltes les experiències radiofòniques aplicades a l’escola que podem trobar a la xarxa per això he realitzat un recull d’aquelles que m’han semblat més interessants i educatives.Un exemple clar és:

Ràdio Pupitre, Ona escolar: Els protagonistes són els alumnes de l’escola i l’emissió està basada en els treballs que realitzen dia a dia ells mateixos a les aules, que un cop revisats pels mestres, són gravats i posteriorment emesos. Tots els cursos tenen el seu espai d’emissió i són els mestres els qui s’encarreguen de cadascun dels objetius i continguts que correspon a cada nivell educatiu.

Radio escolar de Castelló de Rugat: No només hi participen els alumnes sinó que també ho fan el professorat i els pares i mares de l’escola i s’ha de dir que és l’Ampa la que va fer possible auqest fet aportant voluntariament el material necessari per crear-la, cada aula treballava específicament apartats que després eren presentats radiofonicament parlant en dates assenyalades com el Nadal, la Castanyada...